انجمن علمی تخصصی حسابداری

متن کامل اصلاح شده تمام استانداردهای حسابداری ایران

مفاهیم نظری گزارشگری مالی:   دانلود به صورت word مفاهیم نظری گزارشگری مالی به صورت word

 استاندارد (۱) : نحوه ارائه صورتهای مالی   دانلود به صورت  word       

استاندارد (۲): صورت جریان وجوه نقد      

استاندارد(۳): درآمد عملیاتی                

استاندارد (۴): ذخایر,بدهیهای احتمالی و داراییهای احتمالی(تجدید نظر شده 1384)     

استاندارد (۵): رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه (تجدید نظر شده 1384 )               

استاندارد (۶): گزارش عملکرد مالی    

استاندارد (۸): حسابداری موجودی مواد و کالا   

استاندارد (۹): حسابداری پیمانهای بلندمدت     

استاندارد (۱۰): حسابداری کمکهای بلاعوض دولت    

استاندارد (۱۱): حسابداری داراییهای ثابت مشهود(تجدید نظر شده 1386)     

استاندارد (۱۲): افشای اطلاعات اشخاص وابسته (تجدید نظر شده 1386)      

استاندارد (۱۳): حسابداری مخارج تأمین مالی    

استاندارد (۱۴): نحوه ارائه داراییهای جاری و بدهیهای جاری   

استاندارد (۱۵): حسابداری سرمایه گذاریها            

استاندارد (۱۶): تسعیر ارز     

استاندارد (۱۷): داراییهای نامشهود ( تجدید نظر شده 1386)    

استاندارد (۱۸): صورتهای مالی تلفیقی و حسابداری سرمایه گذاری در واحدهای تجاری فرعی ( تجدید نظر شده 1384 )         

استاندارد (۱۹): ترکیبهای تجاری ( تجدید نظر شده 1384 )       

استاندارد (۲۰): حسابداری سرمایه گذاری در واحدهای تجاری وابسته      

استاندارد (۲۱): حسابداری اجاره ها    

استاندارد (۲۲): گزارشگری مالی میان دوره ای     

استاندارد (۲۳): حسابداری مشارکتهای خاص     

استاندارد (۲۴): گزارشگری مالی واحدهای تجاری در مرحله قبل از بهره برداری     

استاندارد (۲۵): گزارشگری برحسب قسمتهای مختلف   

استاندارد (۲۶): فعالیتهای کشاورزی     

استاندارد (۲۷): طرحهای مزایای بازنشستگی    

استاندارد (۲۸): فعالیتهای بیمه عمومی        

استاندارد (۲۹): فعالیتهای ساخت املاک       

استاندارد (۳۰): سود هر سهم                   

استاندارد (۳۱): داراییهای غیر جاری نگهداری شده برای فروش و عملیات متوقف شده           

+ نوشته شده در  ۸۸/۱۲/۰۲ساعت 14  توسط پرویز عنایتی  |